Keuze elektrische fiets

Met de weergave van een reeks kwalitatief over het algemeen goed bekend staande elektrische fietsmerken op de op deze site aangeboden wijze, kan het welhaast niet anders dan dat voor de geinteresseerde koper van zo'n fiets in een behoefte wordt voorzien. Het doel is een zeer effectief hulpmiddel te bieden teneinde hiermee tot de juiste fietskeuze te komen. Een overzichtelijke bundeling van de meest belangrijke variabelen waarop de koper zijn of haar uiteindelijke koopbeslissing zal gaan baseren, voldoet voor veel potentiele kopers in een behoefte, daar de consument tot nu toe door de bomen het bos niet meer zag. Daarin is nu verandering gekomen, waardoor de belangstellende koper het scala aan de op de markt aangeboden elektrische fietsen gemakkelijker zal kunnen vergelijken.


Sparta Pickup

Een elektrische fiets uitproberen

Omdat er over het algemeen gesproken op een serieus manier naar de juiste fiets zal worden gezocht waarbij de gewenste informatie veelal niet een, twee drie voorhanden is of niet logisch wordt gepresenteerd, zal juist de zoektocht met toepassing van de in deze site opgenomen lijsten met variabelen een stuk eenvoudiger worden. De persoonlijke wensen van die individuele consument met diens specifieke voorkeuren zullen tenslotte resulteren in een selectie van wellicht een handvol elektrische fietsen, waarmee de juiste en meest passende keuze gemaakt zal kunnen worden.

Een ieder die bij de aanschaf van een elektrische fiets voor deze keuze staat zal zijn of haar eigen voorkeuren hebben en hierdoor andere variabelen laten prevaleren. De belangrijkste variabelen staan op de hoofdpagina aan de rechterkant onder elkaar vermeld, en kunnen per onderwerp worden opgevraagd.

Merk en model

Allereerst is er de variabele van de meest bekende en gangbare merken van elektrische fietsen: Een opsomming van zo'n 120 elektrische fietsen die op merk en model worden gepresenteerd, zodat u een indruk krijgt van de modellen die door de diverse merken worden gevoerd. Mocht de aanschaf van een elektrische fiets bijvoorbeeld vooral worden bepaald door het merk dan kan het zo zijn dat het doel snel bereikt wordt wanneer de speurtocht tot de modellen van een bepaald merk kan worden beperkt. Hierbij kunnen natuurlijk binnen het merk de nodige variabelen worden vergeleken.

Het prijskaartje

De volgende variabele is, van laag naar hoog, die van de prijs van de elektrische fiets. Met dit instrument kan bijvoorbeeld een grens worden getrokken bij het bedrag dat wordt uitgegeven voor een elektrische fiets.

De actieradius

De derde variabele is de actieradius van de accu en houdt een vergelijking in van de capaciteit van de accu's: Om de verschillende accu's waarmee de verschillende elektrische fietsen zijn uitgerust te kunnen vergelijken op accucapaciteit kan namelijk zeer relevant zijn. Wanneer het de bedoeling is om met de elektrische fiets langere afstanden af te gaan leggen, dan is het van belang om de capaciteit van de diverse accu's onder de loep te nemen. Twee verschillende accu's kunnen immers op basis van de bijbehorende Wh waarden prima worden vergeleken. Om tot deze vergelijking te kunnen komen, is het echter eerst zaak om achter de spanning van de desbetreffende accu te komen. De capaciteit van accu's wordt overigens aangeduid met twee termen, te weten Ah, wat staat voor Ampere uur en Wh wat staat voor Watt uur. Er is een gemakkelijk trucje om de waarde in Ah om te zetten naar Wh waardoor je accu's prima onderling kunt vergelijken.


Zo kan een accu met een capaciteit van bijvoorbeeld 11 Ah gedurende 1 uur 11 Ampere leveren (Ah als Ampere per uur), maar aan de Ah, zonder de spanning te weten, hebben we niets wanneer we de Wh willen weten. Voor het omrekenen van de Ah naar de Wh is het derhalve nodig dat de spanning van de accu bekend is. Dit laatste wordt echter niet altijd opgegeven door de fabrikant, wat de mogelijkheid om de accu met een andere accu te vergelijken er dan weer niet gemakkelijker op maakt.

Is de spanning van de accu echter wel bekend en stellen we deze spanning even op 26 Volt, dan is het een eenvoudige rekensom om de totale capaciteit van de accu te bepalen, door de Ah waarde van de accu te vermenigvuldigen met de spanning: 11Ah x 26 Volt = 296 Wh. Deze accu waar een hogere Wh uitkomt is minder snel leeg dan een accu die op een lagere Wh uitkomt, bijvoorbeeld een accu met 8Ah en 24 Volt ( = 192 Wh!), waardoor een accu met een hogere Wh waarde vanzelfsprekend meer mogelijkheden biedt.

De afneembaarheid van de accu

Een ander aspect van de accu is het al dan niet afneembaar zijn van de desbetreffende accu! Dit kan een belangrijke variabele zijn en wanneer de fiets eenmaal is aangeschaft is er meestal geen weg terug! Een accu is een accu, helemaal wanneer de capaciteit niet veel voor elkaar onder zal doen....maar je zult maar op een etage wonen en de fiets noodgedwongen in een berging achter moeten laten na gebruik. Dan is het toch verdraaid handig wanneer de accu verwijderbaar is en niet vast zit in het frame, zodat de accu gewoon wanneer dat nodig mocht blijken, 'thuis' kan worden opgeladen. De elektrische fiets eventjes mee naar boven nemen is nou niet echt voor de hand liggend. Immers een elektrische fiets kan behoorlijk wat kilo's wegen.....en om nou met zo'n gemiddeld 25 kilo te gaan lopen slepen, is geen echt fijne optie. Fietsbergingen thuis of die op hoteladressen zijn bovendien ook niet altijd voorzien van een stopcontact. Daar zit u dan...

Het aantal versnellingen

De vijfde variabele is het aantal versnellingen waarmee de fiets is uitgerust. Niet alleen het aantal versnellingen is van belang, maar natuurlijk ook welk versnellingensysteem er op de fiets is toegepast. Is er bijvoorbeeld sprake van een naafversnelling of is de fiets voorzien van een derailleursysteem. Is er misschien zelfs sprake van een combinatie van deze beide systemen. Zo zal een naafversnelling onderhoudsvriendelijker zijn, en veelal in combinatie met een gesloten kettingkast (wat overigens ook weer minder onderhoud zal vergen) zijn uitgevoerd. Over het algemeen komt een naafversnellingensysteem tot een aantal van 8 versnellingen. Een hoger aantal versnellingen zal over het algemeen uitgevoerd zijn met een open kettingkast en een derailleursysteem. Wanneer onderhoud een gevoelig onderwerp is kan hiervoor altijd de specifieke fiets worden aangeklikt om te zien of de elektrische fiets is uitgerust met al dan niet een naafversnellingensysteem en met een open of een gesloten kettingkast.

Al deze wetenswaardigheden en meer kunnen derhalve uitgebreider per fiets worden bekeken door simpelweg op de individuele fiets te klikken teneinde de rest van de desbetreffende specificaties tegen het licht te kunnen houden en te onderzoeken. Enkele andere nog verder eventueel uit te pluizen variabelen vormen naast de reeds genoemde prijs, het aantal versnellingen, de hiervoor vermelde capaciteit van de accu en de actieradius, bijvoorbeeld de plaats van de motor, het gewicht en nog wat restcriteria die voor de 1 wel van belang zullen zijn en voor de ander weer minder: Zoals de reeds genoemde kettingkast (dit naast onderhoud ook in verband met viezigheid natuurlijk!), het toegepaste remsysteem, de verlichting of de verstelbaarheid van een stuurpen en andere zaken. Wanneer er op een variabele zal worden gezocht zullen de overige variabelen tevens worden weergegeven. Een ander kenmerk dat dan bijvoorbeeld nog zou kunnen worden opgezocht en vergeleken is de kracht van de elektromotor: Het koppel of Newtonmeter, beter bekend als Nm. Om meer inzicht te kunnen verschaffen in dit aspect publiceren we daarom eveneens, daar waar mogelijk, het aantal Newtonmeters als een indicatie voor de kracht van de motor. Ten overvloede wellicht: Vermogen is de hoeveelheid energie die per seconde aangeleverd kan worden. Koppel (Nm) is het produkt van de kracht (Newton) met de afstand tussen de rotatie-as enerzijds van de motor en de lijn waarlangs de kracht wordt uitgeoefend....maar zo wordt het wellicht wat al te technisch. Koppel is eigenlijk hetzelfde als 'moment' en bepaald hoeveel kracht je daarin op de wielen over kunt brengen. Je kunt nog zoveel vermogen hebben in een motor maar als deze niet overgebracht wordt naar de wielen dan heb je er nog niets aan.....


Weer andere belangrijke aspecten zijn naast de reeds genoemde prijs, het aantal versnellingen, de hiervoor vermelde capaciteit van de accu en de actieradius, de plaats van de motor, het gewicht en nog wat restcriteria die voor de 1 wel van belang zullen zijn en voor de ander weer minder: Zoals de reeds genoemde kettingkast (dit naast onderhoud ook in verband met viezigheid natuurlijk!), het toegepaste remsysteem, de verlichting of de verstelbaarheid van een stuurpen en andere zaken. Wanneer er op een hoofdvariabele zal worden gezocht zullen de overige hoofdvariabelen tevens worden weergegeven.

Bij het individuele zoekproces naar de meest geschikte elektrische fiets zullen niet alle criteria voor een ieder even belangrijk zijn. Zo zal de een het prijskaartje laten prevaleren, terwijl dat voor een ander weer minder doorslaggevend zal zijn. Het uitgangspunt van deze opzet is natuurlijk dat een ieder met gebruikmaking van dit hulpmiddel tot een dermate afgewogen fietskeuze zal weten te komen, in de wetenschap dat er uit deze opzet een zo optimaal mogelijk resultaat is gerold: Wat nou precies de bedoeling was!

Daarnaast fungeert deze weergave eveneens als een update, met vooral een uitbreiding van het assortiment van de gerenommeerde elektrische fietsmerken met de nieuwste modellen. Hierin zijn hoofdzakelijk de bekende Nederlandse merken van de producenten van elektrische fietsmodellen opgenomen, maar ook enkele buitenlandse. Niet alleen de bekende elektrische fietsen van merken als Batavus, Union, Sparta, Gazelle en Koga Miyata zijn in deze uitgebreide opsomming vertegenwoordigd, maar ook uiteraard merken als Giant, Puch en Montego zijn hierin opgenomen. Ook de zeer de moeite waard zijnde uitgebreide serie met de veelal (zeer) exclusieve uitvoeringen van het merk Flyer passeren hier de revue.

Wellicht nog ten overvloede: Vanuit ons perspectief bezien is er absoluut geen sprake van enige vorm van beinvloeding door, of voorkeur voor dit of dat merk, en is er slechts getoetst op de voorhanden zijnde criteria en gegevens.