Voordelen en nadelen van een elektrische fiets

De aanschaf van een electrische fiets is een betrekkelijk kostbare aangelegenheid, vooral wanneer de aanschafkosten worden vergeleken met een gewone fiets. Dit financiele aspect lijkt voor de aanschaffers geen beletsel te zijn, wat over het algemeen wel is te relateren aan de meer uitgebreide mogelijkheden in het uitgavenpatroon van een immers steeds groter wordende groep senioren, die zich tegenwoordig prima kunnen bedruipen en wat minder op de kleintjes hoeven te letten. Bovendien mag het ook wat kosten, want de voordelen die de aanschaf van zo'n fiets opleveren zijn ook overduidelijk.


Koga Miyata

Perfect alternatief voor auto en fiets

De mogelijkheden van de fietser komen in een heel ander perspectief te liggen: De kilometers van voorheen kunnen met de elektrische fiets nu overtroffen worden door een relatief onbeperkte afstand. Dit moet natuurlijk niet worden overdreven maar wanneer de aanspraak op fietsondersteuning op de gemiddelde stand staat, zit een 50 kilometer er tegenwoordig makkelijk in. Dat is relatief en wil zeggen dat de afstand die uiteindelijk met behulp van het elektrische systeem kan worden afgelegd altijd af zal hangen van de stand, de intensiteit waarmee de ondersteuning wordt opgeroepen. Wordt er een stevig beroep op het systeem gedaan dan zal deze vraag het systeem eerder uitputten, zodat de accu sneller leeg zal zijn. Omgekeerd geldt het tegenovergestelde....


Verder fietsen

Dit alles betekent kortom dat bezoekjes die verder weg zijn gelegen, makkelijker en eerder zullen kunnen worden afgelegd met de electrische fiets. De berijder zal minder snel terugschrikken voor een heuveltje meer of minder en zal zich er ook niet meer zo snel van laten weerhouden om toch de fiets te pakken, ondanks een toch stevige wind of enig ander ongerief.

De electrische fiets kan zelfs, ook in relatie tot het voorgaande, beschouwd worden als een soort van breekijzer tegen een sociaal isolement: Deze fiets stelt de senioren (en niet alleen die!) immers letterlijk in staat de horizon te vergroten en te verbreden en meer en gemakkelijker bezoeken af te leggen. Daar waar anders de mogelijkheden op fietsgebied beperkt waren, hetzij als gevolg van een minder goede conditie of de een of andere handicap, liggen de wegen met deze toevoeging aan het mobiliteitsgamma weer letterlijk open.


Afhankelijkheid fietsenmaker en fabrikant

De fietsen van met name Gazelle, Batavus, Sparta en Koga-Miyata zijn met behulp van een code aan de fabrikant gekoppeld. Dit door de fabrikant van de fiets en de winkelier gezamenlijk beheerde nummer is zodanig gekoppeld aan de gegevens van de fiets en de accu, dat er een bedenkelijke, maar ook vaak uiterst onpraktische vorm van afhankelijkheid van de fietsenwinkel is gecreeerd.


Batavus E-GoOok de accu heeft een serienummer, en kan veelal alleen werken op die fiets waarvan de code met die van de accu correspondeert. Foutmeldingen die op de fietsdisplay verschijnen, zullen de eigenaar van de fiets (menigmaal) kunnen verplichten tot een bezoek aan de fietsenmaker. Deze meldt de fiets(code) vervolgens met hulp van de computer aan bij de fabriek, zodat de storing of foutmelding kan worden opgelost.

Dit is vaak de enige manier om de fietsondersteuning weer gaande te krijgen. De frustraties die dit bij de eigenaar kan opleveren zijn niet denkbeeldig, hoewel er gelukkig ook storingen kunnen voorvallen die minder ingrijpend verlopen en die op het moment zelf kunnen worden opgelost.

Van Gazelle is het voorbeeld bekend van de fiets die weliswaar was verkocht, maar die nog niet(goed) aan de computer stond gekoppeld, zodat de nieuwe eigenaar verrast werd met een electrische trapondersteuning die het na een aantal kilometers voor gezien hield en verder dienst weigerde.


Iedere re-set of foutcode die na een dergelijke storing van de fietscomputer optreedt vereist een nieuwe kennismaking, via de computer en internet, van de fiets met de fabrikant en de fietsenmaker. Immers 'zelf doen' is er praktisch niet bij.


Ook de accu is bij de genoemde merken gekoppeld aan de fiets, zodat accu's niet, of in ieder geval niet zomaar, tenzij met toestemming of een ingreep van de fabrikant!, uitwisselbaar zijn. Is de accu toe aan een revisie, een vervanging, of een ingreep voor meer vermogen? Is er om wat voor reden dan ook, tussentijds even een accu nodig van de partner? De fabrikant heeft de touwtjes in handen!

Er zijn diverse situaties denkbaar waarin het contact met fabrikant en de fietsenmaker niet goed, of niet tijdig genoeg mogelijk is. Het lijkt er op dat sprake is van een vorm van gedwongen winkelnering, waarbij het contact met de fietsenmaker onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Ter voorkoming van een accudiefstal, is de accu met slot een uitstekend alternatief. Daar is geen computer voor nodig.


Alle elektrische onderdelen waarmee zo'n electrische fiets is uitgevoerd hebben een uniek serienummer en alleen deze ene combinatie van serienummers, zal een fiets opleveren die het ook echt doet. Deze grote afhankelijkheid van de fabrikant en fietsenmaker lijkt, om het maar eufemistisch uit te drukken, een beetje teveel van het goede te zijn.... Er zijn vooralsnog voldoende goede alternatieven en uitstekende keuzes op de markt voor electrische fietsen mogelijk, waarbij deze afhankelijkheidssituatie voorkomen kan worden.