Testrit elektrische fiets

Als de keuze voor een nieuwe elektrische fiets is afgebakend uit het inmiddels redelijk 'groot gegroeide' aanbod aan elektrische fietsen, en de gang naar de fietsenhandelaar misschien al enige keren gemaakt is, dan is het maken van een testrit zeker een manier om een goede indruk te krijgen van de gedragingen van de fiets. Om dit goed te kunnen beoordelen dienen verschillende fietsen van verschillende merken uitgeprobeerd te worden.


Sparta Pickup

Een elektrische fiets uitproberen

Het is daarbij zaak om op een aantal dingen te letten:

  • Let vooral op de manier waarop de trapondersteuning werkt.
  • Plan echter allereerst, alvorens de testrit wordt gestart, iets van een route die niet alleen uit vlakke en rechte stukken weg bestaat.
  • Bekijk en vergelijk maar eens goed hoe de fiets en met name de trapondersteuning zich gedraagt wanneer er geklommen moet worden:
  • Heeft de fiets moeite met een klimmetje, ondervindt de fiets veel weerstand of voelt het makkelijk aan en vliegt de fiets er zonder ogenschijnlijke inspanning tegenaan......en hoe zit het met de eigen inspanning in zo'n geval?
  • Moet er veel of weinig spierkracht aan te pas komen?
  • Onderzoek hoe de remmen werken.....vooral de voorremmen kunnen nog al eens voor een verrassing zorgen.....
  • Als de fiets vanuit stilstand vertrekt hoe is de ondersteuning dan.
  • Hoe reageert de trapondersteuning op harder of minder hard trappen...dient er omhooggaand flink te worden bijgetrapt...stopt de motor er ook mee, zoals dat overigens zou moeten, wanneer er niet meer getrapt wordt... enzovoorts.
  • Kijk ook eens hoe zwaar de fiets trapt wanneer er geen gebruik van de motor wordt gemaakt.
  • Het kan immers zomaar gebeuren dat de accu leeggefietst is en dat er een ouderwets beroep op de spierbundels moet worden gedaan: De ene fiets zal dan lichter fietsen dan de andere. En omdat het door de gewichtstoename al vrij zware fietsen zijn geworden (de uitbreiding van de fiets met een motor en een accu) is het prettig wanneer zo'n zware fiets 'zonder hulp' ook makkelijk en soepel fietst.